Statuten


Huishoudelijk Reglement

Voor wijzigingen van het HHR zijn tijdens de ALV van 6 juli 2024 twee penvoerders aangesteld, die wijzigingen voor de komende twee jaar zullen bijhouden. 
Wanneer u als lid onrechtmatigheden constateerd of teksten aangepast wilt zien, neem dan contact op met één van deze twee penvoerders.
Dit zijn:
John Jansen                                                                        Flip Rieff
tel: 06-46236935                                                              tel: 06-82012341

email: [email protected]                             email: [email protected]